• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I dotycząca przyznania jednolitych numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o nadanych jednolitych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II o nadanych jednolitych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II O ZMIANACH W SKŁADACH TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH