Państwowa Komisja Wyborcza - Terytorialne komisje wyborcze
  • Postanowienie Komisarza Wyborczy w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o zmianie postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych