Komisarze wyborczy
  • Jacek SZREDER

    Komisarz Wyborczy w Szczecinie I

    Anna Sienkiewicz

    Komisarz Wyborczy w Szczecinie II