• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzane są wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
    KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W SZCZECINIE W SRAWIE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH
  • Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018