• INICJATYWA DOTYCZĄCA REFERENDUM GMINNEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIASTA I GMINY GRYFINO ORAZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO PRZED UPŁYWEM KADENCJI
    Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan przed upływem kadencji
  • Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Płotów oraz Rady Miejskiej w Płotach przed upływem kadencji
    Inicjatywa dotycząca referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Płotach i Burmistrza Płotów
  • Inicjatywa dotycząca referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan
    Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Trzebiatowa przed upływem kadencji