• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie podziału gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II w sprawie podziału gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
    POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  • REJESTR POSTANOWIEŃ KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających, ponownych i przedterminowych do organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 - 2018