• Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzane są wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
    Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów terytorialnych komisji wyborczych