• Wykaz Komitetów Wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu u Komisarza Wyborczego w Szczecinie