• Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
    Zmiany w składach komisji terytorialnych