• Informacja o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2009 r.
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 maja 2009r.
    Kalendarz wykonania określonych czynności wyborczych przez okręgową i obwodowe komisje wyborcze, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego oraz Urzędy Gmin w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
  • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp.