• PROPOZYCJE ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I W SPRAWIE PODZIAŁU NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
  • POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II W SPRAWIE PODZIAŁU NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
    POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I W SPRAWIE UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA
  • POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II W SPRAWIE UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA