• INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
    INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
  • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzane są wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
    INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
    KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W SZCZECINIE W SRAWIE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH
  • Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018