• INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I dotycząca przyznania jednolitych numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
    INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o nadanych jednolitych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II o nadanych jednolitych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych