Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 grudnia 2019 r.

W dniu 5 września 2019 r.  Pełnomocnik Inicjatora Referendum  powiadomił Wójta Gminy Kobylanka o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji.

Wójt potwierdził przyjęcie powiadomienia w dniu 5 września 2019 r.

Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Mariusz Donart.

W dniu 8 października 2019 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie II wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Kobylanka przed upływem kadencji.

W dniu 12 września 2019 r. Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie II  wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji.

W dniu 28 października 2019 r. Komisarz  Wyborczy w Szczecinie II wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji.

Termin referendum został wyznaczony na niedzielę 15 grudnia 2019 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia28-10-2019 13:50
    Wprowadził:Ewa Wenc
  • Data modyfikacji18-11-2019 9:50
    Wprowadził:Ewa Wenc