• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I dotycząca przyznania jednolitych numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o nadanych jednolitych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II o nadanych jednolitych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów