• PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 97
    PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 98