• Zasięg terytorialny
    Zbiorcze wyniki głosowania w dniu 20 czerwca 2010 r. w wyborach Prezydenta RP
  • Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 46 w Szczecinie
    Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 46 z siedzibą w Szczecinie