• Wylosowane numery dla list kandydatów na radnych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów