• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 51 w Szczecinie
    Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP, przeprowadzonego w dniu 9 października 2005 r.
  • Wyniki wyborów Prezydenta RP
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wybory Prezydenta RP - głosowanie w dniu 9 października 2005 r.