• REJESTR POSTANOWIEŃ KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających, ponownych i przedterminowych do organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 - 2018