• Informacja o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast 2014r.
    WYKAZ ADRESÓW STRON INTERNETOWYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH