• Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów
    Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów
  • Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów
    Zgłaszanie kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej - wzór zgłoszenia
  • Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory