• Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów
    Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów
  • Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów
    Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory