• Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Boleszkowice przed upływem kadencji zarządzone na dzień 7 kwietnia 2013 r.
    Referendum lokalne w sprawie odwołania Burnistrza Gminy Gryfice przed upływem kadencji zarządzone na dzień 8 września 2013 r.
  • Referendum lokalne w sprawie odwołania Burnistrza Gminy Chojna przed upływem kadencji zarządzone na dzień 13 października 2013 r.