• Wybory ponowne zarządzone na dzień 11 lutego 2007 r.
    Wyniki wyborów ponownych