• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 grudnia 2019 r.