• PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W REJONIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO