Podsumowanie pierwszego etapu IV edycji konkursu "Wybieram Wybory" (protokół)

25 lutego 2020 roku odbył się szkolny etap IV edycji Konkursu "Wybieram Wybory", który organizuje Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Udostępniamy poniżej protokół z pierwszego etapu Konkursu oraz publikowane wcześniej numery pytań wraz z oznaczeniem poprawnych odpowiedzi.

Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, a także propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Adresatami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

Do tegorocznej, czwartej edycji Konkursu, zgłosiło się 5425 uczniów z 564 szkół w całej Polsce.

 

Etap szkolny

Etap szkolny Konkursu, polegający na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań i przyporządkowanych im trzech propozycji odpowiedzi, ukończyło 4476 uczniów.

 

W związku z tym, że w 5 województwach mniej niż 3 osoby uzyskały co najmniej 21 punktów, zgodnie z § 3 pkt 14 ppkt 3 regulaminu do drugiego (wojewódzkiego) etapu Konkursu przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 20 punktów.

 

Poprawne odpowiedzi w teście z etapu szkolnego

Jeśli chcesz sprawdzić, które odpowiedzi w teście były poprawne, zajrzyj tutaj.

 

Przed nami etap wojewódzki

Do drugiego (wojewódzkiego) etapu Konkursu zakwalifikowało się 81 uczniów z 14 województw. Najwięcej z: mazowieckiego (16), podkarpackiego (12) oraz równorzędnie małopolskiego i śląskiego (7).

Protokół z pierwszego (szkolnego) etapu Konkursu znajdziesz poniżej lub tutaj.

Zgodnie z regulaminem Konkursu lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej właściwej Delegatury w dniu 13 marca 2020 r. Ponadto Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

 

Zadanie konkursowe etapu wojewódzkiego

Zadaniem Uczestników zakwalifikowanych do drugiego (wojewódzkiego) etapu Konkursu będzie napisanie pracy na jeden z trzech tematów:

·         Wybory prezydenckie w Polsce w ujęciu historycznym.

·         Warunki i zasady równości w prawie wyborczym.

·         Sądowa kontrola wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce.

 

Objętość pracy nie może przekraczać 18 000 znaków typograficznych, wliczając spacje.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z pracowników naukowych Centrów Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Prace będą oceniane według kryteriów takich jak:

·         poprawność językową;

·         twórczy charakter pracy, w tym umiejętność formułowania własnych ocen;

·         dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzenia bibliografii.

Termin nadsyłania prac przez Uczestników zakwalifikowanych do drugiego (wojewódzkiego) etapu Konkursu upływa w dniu 27 marca 2020 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a nie data nadania przesyłki.

Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 13 kwietnia 2020 roku.

 

Ponadto po raz pierwszy Uczestnicy, którzy wezmą udział w etapie wojewódzkim Konkursu będą nominowani do otrzymania nagrody im. Kazimierza Wojciecha Czaplickiego. Laureatem Nagrody zostanie autor pracy złożonej w etapie wojewódzkim Konkursu, którego praca otrzyma łącznie największą liczbę punktów w ramach wszystkich kryteriów oceny prac określonych w regulaminie Konkursu.

Laureat Nagrody otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł.

Informacja o tym, który z Uczestników otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wojciecha Czaplickiego, zostanie podana przez Organizatora w dniu rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia jego wyników, bezpośrednio po zakończeniu etapu ogólnopolskiego.

 

Nagrody rzeczowe dla laureatów etapu wojewódzkiego

Trzech Uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów łącznie z etapu szkolnego i pracy pisemnej, w każdym województwie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości nie niższej niż 150 zł i nie wyższej niż 250 zł każda.

 

Finał pod koniec kwietnia

Do etapu ogólnopolskiego może zakwalifikować się łącznie 21 uczniów. Podczas finału Konkursu, który odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku, będą mieli oni za zadanie udzielić odpowiedzi na trzy wylosowane przez siebie pytania - po jednym z kategorii: łatwe, umiarkowane i trudne.

 

Każdy z uczestników będzie miał 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. W tym celu będzie mógł wykorzystać udostępniony przez Organizatora Kodeks wyborczy.

Przedmiotem oceny wypowiedzi będą:

·         poprawność językowa;

·         staranność wypowiedzi i użytej argumentacji;

·         umiejętności retoryczne.

 

Oceny wypowiedzi dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szef Krajowego Biura Wyborczego. PKW może rozszerzyć skład Komisji o pracowników naukowych, którzy oceniali prace konkursowe w etapie wojewódzkim.

 

Nagrody w finale konkursu

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy IV edycji Konkursu "Wybieram Wybory" otrzymają dyplomy.

Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziane zostały nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce - 1.300 zł,

II miejsce - 800 zł,

III miejsce - 600 zł.

Ponadto, nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł otrzyma nauczyciel (opiekun) każdego z trzech laureatów etapu ogólnopolskiego IV edycji konkursu "Wybieram wybory".

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  13-03-2020 10:20

  Wprowadził:

  Paweł Chojecki

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  13-03-2020 10:20

  Wprowadził:

  Paweł Chojecki

 • Data modyfikacji

  13-03-2020 16:27

  Wprowadził:

  Kamil Gierasiński

 • Data modyfikacji

  13-03-2020 16:34

  Wprowadził:

  Kamil Gierasiński

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:44

  Wprowadził:

  Grzegorz Gołębiowski

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 15:09

  Wprowadził:

  Kamil Gierasiński

 • Data modyfikacji

  17-03-2020 10:17

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  17-03-2020 10:47

  Wprowadził:

  Bartosz Wroniszewski

 • Data modyfikacji

  17-03-2020 11:55

  Wprowadził:

  Kamil Gierasiński

 • Data modyfikacji

  17-03-2020 11:57

  Wprowadził:

  Kamil Gierasiński

 • Data modyfikacji

  15-04-2020 14:38

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  21-04-2020 9:18

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  30-04-2020 15:47

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  30-04-2020 15:48

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  12-05-2020 14:14

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  12-05-2020 14:14

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij