Coraz bliżej finału konkursu "Wybieram Wybory"

Znamy wyniki II (wojewódzkiego) etapu trzeciej edycji konkursu "Wybieram Wybory", organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Do finału konkursu, który odbędzie się 30 kwietnia, zakwalifikowało się 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 14 województw. 

Konkurs "Wybieram wybory" ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, a także propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Spore zainteresowanie

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu zgłosiło się 7158 uczniów z 671 szkół ponadminazjalnych w całej Polsce. 

Etap szkolny

Etap szkolny konkursu, polegający na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań i przyporządkowanych im trzech propozycji odpowiedzi, ukończyło 6543 uczniów.

W związku z tym, że w 10 województwach mniej niż 3 osoby uzyskały co najmniej 21 punktów, zgodnie z § 3 pkt 13 ppkt 3 regulaminu do drugiego (wojewódzkiego) etapu konkursu przechodzą osoby, które uzyskały w etapie szkolnym co najmniej 20 punktów. 

Do drugiego (wojewódzkiego) etapu konkursu "Wybieram wybory" zakwalifikowało się 70 uczniów z 14 województw. Najwięcej z: mazowieckiego (13), śląskiego (10) i wielkopolskiego (9).

Etap wojewódzki

Uczestnicy zakwalifkowani do drugiego, wojewódzkiego etapu III edycji konkursu "Wybieram Wybory" mieli za zadanie napisanie pracy na jeden z trzech tematów: 

 • System proporcjonalny a system większościowy - wady i zalety.
 • Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym,
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przebieg. 

Prace uczniów oceniła Komisja Konkursowa składająca się z pracowników naukowych Centrów Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Prace były oceniane ze względu na:

 • poprawność językową,
 • twórczy charakter pracy, w tym umiejętność formułowania własnych ocen,
 • dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzania bibliografii. 

Termin nadysłania prac przez uczestników zakwalifikowanych do drugiego (wojewódzkiego) etapu konkursu "Wybieram Wybory" minął 28 marca 2019 roku. 

Nagrody rzeczowe dla laureatów etapu wojewódzkiego

Laureaci etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie z etapu szkolnego i pracy pisemnej, w każdym województwie otrzymają wartości rzeczowe o wartości nie niższej niż 150 zł i nie wyższej niż 250 zł każda. 

Lista laureatów II (wojewódzkiego) etapu konkursu "Wybieram Wybory" jest dostępna poniżej lub tutaj

Finał pod koniec kwietnia

Laureaci etapu wojewódzkiego wezmą udział w finale konkursu, który odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. Teraz będą mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na trzy wylosowane przez siebie pytania - po jednym z kategorii: łatwe, umiarkowane i trudne. 

Każdy z uczestników będzie miał 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Do przygotowania się do odpowiedzi będzie mógł wykorzystać udostępniony przez organizatora Kodeks wyborczy.

Przedmiotem oceny wypowiedzi będą:

 • poprawność językowa, 
 • staranność wypowiedzi i użytej argumentacji,
 • umiejętności retoryczne. 

Oceny wypowiedzi dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szef Krajowego Biura Wyborczego. PKW może rozszerzyć skład Komisji o pracowników naukowych, którzy oceniali prace konkursowe w etapie wojewódzkim.

Nagrody w finale konkursu

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy III edycji konkursu "Wybieram Wybory" otrzymają dyplomy. 

Dla zdobyców trzech pierwszych miejsc przewidziane zostały nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 1.300 zł,
 • II miejsce - 800 zł,
 • III miejsce - 600 zł. 

Ponadto, nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł otrzyma nauczyciel (opiekun) każdego z trzech laureatów etapu ogólnopolskiego III edycji konkursu "Wybieram wybory". 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  11-04-2019 16:24

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  11-04-2019 16:30

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij