Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Szczecinie w sprawie podziału na obwody głosowania

l.p.  GMINA UWAGI - akt obowiązujący LINK do aktu
1 Banie Postanowienie Nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1770, zm. z 2019 r. poz. 3600,  z 2020 r. poz. 1361, z 2023 r. poz. 3255 i 4474) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4474/
2 Barlinek Postanowienie Nr 134/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1921, zm. z 2019 r. poz. 4548, z 2023 r. poz. 2587 i 3256, z 2024 r. poz. 278) http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/278/
3 Bielice Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2358, zm. z 2023 r. poz. 2589 i 4222) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4222/
4 Boleszkowice Postanowienie Nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4549, zm. z 2023 r. poz. 3257) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3257/
5 Brojce Postanowienie Nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Brojce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3153) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3153/
6 Cedynia Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1513) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/actbymonths
7 Chociwel Postanowienie Nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Chociwel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2592, zm. z 2023 r. poz. 3259 i z 2024 r. poz. 1266) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1266/
8 Chojna Postanowienie Nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Chojna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1764, zm. z 2019 r. poz. 4559, z 2020 r. poz. 1362, 2798 i poz. 4041, z 2023 r. poz. 2595 i 4667, z 2024 r. poz. 271, 564 i 2387) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/2387/
9 Dębno Postanowienie Nr 115/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1766, zm. z 2019 r. poz. 4550, z 2023 r. poz. 2596, 3260 i 6972, z 2024 r. poz. 666) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/666/
10 Dobra (Szczecińska) Postanowienie Nr 8/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dobra (Szczecińska) na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z  poz. 2539, zm. z 2023 r. poz. 3155 i 7186) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/7186/
11 Dobra (Nowogardzka) Postanowienie Nr 9/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2538, zm. z 2023 r. poz. 3154) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3154/
12 Dobrzany Postanowienie 4/2022 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 530, zm. z 2023 r. poz. 3262 i 4475) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4475/
13 Dolice Postanowienie Nr 255/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4551, zm.  z 2020 r. poz. 1561, z 2023 r. poz. 2600 i 3263) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3263/
14 Dziwnów Postanowienie Nr 84/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4234, zm. z 2023 r. poz. 4486) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4486/
15 Golczewo Postanowienie Nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Golczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3156) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3156/
16 Goleniów Postanowienie Nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1823, zm. z 2020 r. poz. 1556 i 2782, z 2023 r. poz. 2542, 3157 i 4343, z 2024 r. poz. 250, 957 i 1267) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1267/
17 Gryfice Postanowienie Nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1888, zm. z 2019 r. poz. 4539, z 2020 r. poz. 2944, z 2021 r. poz. 3809, z 2023 r. poz. 2638, 3159 i 4488) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4488/
18 Gryfino Postanowienie Nr 256/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4552, zm. z 2020 r. poz. 2802, z 2022 r. poz. 527, z 2023 r. poz. 2602, 3264, 4223, 4557 i z 2024 r. poz. 566 i 665) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/665/
19 Ińsko Postanowienie Nr 5/2022 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie podziału Gminy Ińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 528, zm. z 2023 r. poz. 2605, 3265 i 6976, z 2024 r. poz. 1015) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1015/
20 Kamień Pomorski Postanowienie Nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kamień Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.1887, zm z 2019 r. poz. 4540, z 2020 r. poz. 1559 i 2785, z 2023 r. poz. 2643, 3162, 4235, 4344, 4674 i 7189) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/7189/
21 Karnice Postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Karnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2645, zm z 2023 r. poz. 3164 i z 2024 r. poz. 477) http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/477/
22 Kobylanka Postanowienie Nr 27/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2606, zm. z 2023 r. poz. 3266, 4476, i z 2024 r. poz. 569) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/569/
23 Kołbaskowo Postanowienie Nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1847, zm. z 2019 r. poz. 4541, z 2020 r. poz. 1350, z 2023 r. poz. 3166 i 4236, z 2024 r. poz. 478) http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/478/
24 Kozielice Postanowienie Nr 29/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kozielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2609, zm. z 2023 r. poz. 4478) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4478/
25 Lipiany Postanowienie Nr 29/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.1363, z 2023 r. poz. 2611 i z 2024 r. poz. 730) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/730/
26 Łobez Postanowienie Nr 263/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łobez na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4542, zm. z 2019 r. poz. 4671, z 2020 r. poz. 1557, z 2023 r. poz. 2544 i 7193, z 2024 r. poz. 248) http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/248/
27 Marianowo Postanowienie Nr 33/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2613) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/2613/
28 Maszewo Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4748, zm. z 2023 r. poz. 2647, 3252, 4342 i 4544) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4544/
29 Mieszkowice Postanowienie Nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1765, zm. z 2019 r. poz. 1918, z 2020 r. poz. 1364, z 2023 r. poz. 2615, 3267 i 6967, z 2024 r. poz. 274) http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/274/
30 Międzyzdroje Postanowienie Nr 291/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4749, zm. z 2020 r. poz. 1351, z 2023 r. poz. 2649, 3167 i z 2024 r. poz. 824) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/824/
31 Moryń Postanowienie Nr 71/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  poz. 3268) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3268/
32 Myślibórz Postanowienie Nr 258/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Myślibórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  poz. 4560, zm. z 2020 r. poz. 1560, z 2021 r. poz. 3584 i poz. 5720, z 2022 r. poz. 3453, z 2023 r. poz. 45, 2619, 3269, 4224, 4592 i z 2024 r. poz. 731) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/731/
33 Nowe Warpno Uchwała Nr XXXIV/210/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28.03.2018 r.  w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  poz. 2038) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/actbymonths
34 Nowogard Postanowienie Nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1846, zm. z 2023 r. poz. 4545 i z 2024 r. poz. 1272) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1272/
35 Nowogródek Pomorski Postanowienie Nr 73/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3270) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3270/
36 Osina Postanowienie Nr 18/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2547 i 3169) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3169/
37 Płoty Postanowienie Nr 36/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2651, 3171 i 4237) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4237/
38 Police Postanowienie Nr 264/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Police na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4543, zm. z 2021 r. poz. 1073, z 2023 r. poz. 2550, 3173 i 4238) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4238/
39 Przelewice Postanowienie Nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Przelewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3271 i 4225, z 2024 r. poz. 667) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/667/
40 Przybiernów Postanowienie Nr 22/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2552, zm. z 2023 r. poz. 7202) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/7202/
41 Pyrzyce Postanowienie Nr 56/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2622, zm. z 2023 r poz. 4563 i 6965) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/6965/
42 Radowo Małe Postanowienie Nr 38/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Radowo Małe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2653, zm. z 2024 r. poz. 1165) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1165/
43 Resko Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2655, zm z 2023 r. poz. 3175, 4239 i z 2024 r. poz. 821) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/821/
44 Rewal Postanowienie Nr 265/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rewal na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4544, zm. z 2020 r. 2794, z 2023 r. poz. 3176 i z 2024 r. poz. 661) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/661/
45 Stara Dąbrowa Postanowienie Nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Stara Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4554, zm. z 2023 r. poz. 2625, 3272, 4226 i 6977) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/6977/
46 Stare Czarnowo Postanowienie Nr 43/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2626 i 3273) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3273/
47 Stargard gmina Postanowienie Nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Stargard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4555, zm. z 2023 r. poz. 2628 i 3274, z 2024 r. poz. 668 i 1138) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1138/
48 Stargard miasto Postanowienie Nr 116/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Stargard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1769, zm. z 2019 r. poz. 1955, z 2019 r. poz. 4556, z 2020 r. poz. 1365, z 2023 r. poz. 2631, 4228 i 4590, z 2024 r. poz. 275) http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/275/
49 Stepnica Postanowienie Nr 43/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2658, zm. z 2023 r. poz. 3177 i 7206 i z 2024 r. poz. 1269) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1269/
50 Suchań Uchwała Nr XXVII/226/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1500) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/actbymonths
51 Szczecin Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Szczecin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1930, zm. z 2019 r. poz. 1977 i 4557, z 2020 r. poz. 1565 i 2949, z 2023 r. poz. 2819, 4341, 4676 i 7210, z 2024 r. poz. 662, 1169, 1273 i 2392) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/2392/
52 Świerzno Postanowienie Nr 45/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Świerzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2661 i 3179) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3179/
53 Świnoujście Postanowienie Nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Świnoujście na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.  1828, zm. z 2023 r. poz. 2662, 4240 i z 2024 r. poz. 1166) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/1166/
54 Trzcińsko-Zdrój Postanowienie Nr 50/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2634, 3275, 4566, 6980 i z 2024 r. poz. 2385) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/2385/
55 Trzebiatów Postanowienie Nr 266/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4545, zm. z 2020 r. poz. 2805, z 2023 r. poz. 2664, 4490 i z 2024 r. 2390) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2024/2390/
56 Warnice Postanowienie Nr 52/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Warnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2636 i 3276) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3276/
57 Węgorzyno Postanowienie Nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4546, zm. z 2023 r. poz. 2666, 3182 i 3254) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3254/
58 Widuchowa Postanowienie Nr 80/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3277) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3277/
59 Wolin Postanowienie Nr 268/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4547, zm. z 2019 r. poz. 4647, z 2020 r. poz. 1558 i 2942, z 2023 r. poz. 2668 i 3183) https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/3183/

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    09-05-2024 13:49

    Wprowadził:

    Ewa Wenc