Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów samorządowych w 2006 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów samorządowych w 2006 r.

Na podstawie art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych są zobowiązani do złożenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, sprawozdań finansowych. Termin składania sprawozdań upłynął 12 lutego 2007 r., a dla komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, termin ten upłynął dnia 26 lutego lub 12 marca 2007 r. Zgodnie z ustawową zasadą sprawozdanie przedkłada się organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o swoim utworzeniu.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 32 komitetów wyborczych, w tym:

20 komitetów wyborczych partii politycznych,
1 koalicyjnego komitetu wyborczego,
7 komitetów wyborczych organizacji,
4 komitetów wyborczych wyborców, które zgłosiły zamiar zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż 2 województwach.

Na ogólną liczbę 32 komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego Państwowej Komisji Wyborczej, do dnia 12 lutego 2007 r. powinny wpłynąć sprawozdania od 22 komitetów, natomiast do dnia 26 lutego 2007 r. sprawozdania 7 komitetów wyborczych, a do dnia 12 marca 2007 r. - 3 komitetów.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyły 24 komitety wyborcze.

Po upływie terminu sprawozdania złożyły 2 komitety: Komitet Wyborczy Zieloni 2004 i Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy.

Nie złożyły sprawozdań następujące komitety wyborcze:

1) KW Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka,
2) KW Polskiej Partii Socjalistycznej,
3) KW Konfederacja Godność i Praca,
4) KW Społecznego Towarzystwa Ekologicznego Pro Vita Et Patria w Gliwicach,
5) KWW Mieszkańcy dla Polski,
6) Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi 2006.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki do niniejszej informacji, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Uwaga: Część III sprawozdań („Informacje dodatkowe"), zawierająca wykaz jednostek samorządu terytorialnego, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz kandydatów na radnych została pominięta ze względu na dużą objętość. Wykazy te są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Informacje o zarejestrowanych przez komitety kandydatach dostępne są również w dziale „WIZUALIZACJA - WYBORY SAMORZĄDOWE 2006".

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  24-02-2016 12:35

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  24-02-2016 12:46

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij