Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 lutego 2020 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązanych było 30 pełnomocników finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r. Sprawozdania finansowe złożyli pełnomocnicy finansowi 29 komitetów wyborczych. Pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy (rozwiązanego przed dniem wyborów) nie złożył sprawozdania finansowego.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała 29 przedłożonych sprawozdań i zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego postanowiła:

1)   przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 7 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2)   przyjąć, wskazując uchybienia, sprawozdania 13 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3)   odrzucić sprawozdania 9 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 lutego 2020 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Oburzeni

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Komitet Wyborczy Solidarna Polska

5. Komitet Wyborczy Unii Europejskich Demokratów

6. Komitet Wyborczy Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

7. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

2. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu po upływie terminu ustawowego.

3. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu po upływie terminu ustawowego.

4. Komitet Wyborczy Liga Samorządowa Pierwsza

Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu po upływie terminu ustawowego.

5. Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Wskazane uchybienia polegają na umieszczeniu w umowie rachunku bankowego Komitetu zastrzeżeń nieodpowiadających wymogom ustawowym oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

6. Komitet Wyborczy Partii Razem

Wskazane uchybienia polegają na wydatkowaniu środków Komitetu na cele niezwiązane z wyborami oraz na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu po upływie terminu ustawowego.

7. Komitet Wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina

Wskazane uchybienia polegają na umieszczeniu w umowie rachunku bankowego Komitetu zastrzeżeń nieodpowiadających wymogom ustawowym, na wydatkowaniu środków Komitetu na cele niezwiązane z wyborami, na przyjęciu przez Komitet korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym ze źródeł niedozwolonych, na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu.

8. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

Wskazane uchybienia polegają na umieszczeniu w umowie rachunku bankowego Komitetu zastrzeżeń nieodpowiadających wymogom ustawowym, na przyjęciu przez Komitet korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym ze źródeł niedozwolonych, na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu.

9. Komitet Wyborczy Samoobrona

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu.

10. Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej

Wskazane uchybienia polegają na umieszczeniu w umowie rachunku bankowego Komitetu zastrzeżeń nieodpowiadających wymogom ustawowym oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

11. Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Narodu – Wspólnota

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu po upływie terminu ustawowego.

12. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu przez Komitet środków finansowych i korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym ze źródeł niedozwolonych, na przyjęciu przez Komitet środków finansowych po dniu wyborów, na udzielaniu korzyści majątkowych innemu komitetowi wyborczemu, na wydatkowaniu środków Komitetu na cele niezwiązane z wyborami oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

13. Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Demokracja i Sprawiedliwość

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Komitet środków finansowych i korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym ze źródeł niedozwolonych.

2. Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Komitet korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym ze źródeł niedozwolonych.

3. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Komitet środków finansowych ze źródeł niedozwolonych, przekroczenia limitu wydatków Komitetu oraz przyjęcia przez Komitet korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym ze źródeł niedozwolonych.

4. Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Komitet środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.

5. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek wydatkowania środków Komitetu na cele niezwiązane z wyborami.

6. Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Komitet środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.

7. Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Komitet środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.

8. Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Komitet środków finansowych i korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym ze źródeł niedozwolonych.

9. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek dokonania czynności skutkującej pomniejszeniem zobowiązania Komitetu przez osobę inną aniżeli obywatel polski mający miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  10-09-2019 9:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  11-02-2020 10:40

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  11-02-2020 10:54

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  11-02-2020 11:01

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij