Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 15 lutego 2016 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązanych było 12 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. Sprawozdania finansowe złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 4 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 47, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć, ze wskazaniem na uchybienia, sprawozdania 4 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 47, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdanie 1 komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 47, wymienionego w załączniku nr 3 do komunikatu;

4) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 3 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 73, wymienionych w załączniku nr 4 do komunikatu;

5) przyjąć, ze wskazaniem na uchybienia, sprawozdania 5 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 73, wymienionych w załączniku nr 5 do komunikatu;

6) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 4 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 82, wymienionych w załączniku nr 6 do komunikatu;

7) przyjąć, ze wskazaniem na uchybienia, sprawozdania 4 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 82, wymienionych w załączniku nr 7 do komunikatu;

8) odrzucić sprawozdanie 1 komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 82, wymienionego w załączniku nr 8 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 47, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów

3. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 47, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. omitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

2. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wszystkich wymaganych ustawowo zastrzeżeń

3. Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna – demokraci.pl

Wskazane uchybienie polega na powiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego

4. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wskazane uchybienie polega na powiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego

Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 47, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym

Załącznik nr 4

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 73, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów

3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 5

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 73, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

2. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Wskazane uchybienie polega na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wszystkich wymaganych ustawowo zastrzeżeń

3. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego

4. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym

5. Komitet Wyborczy Wyborców „Kochających Śląsk”

Wskazane uchybienie polega na niepowiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu

Załącznik nr 6

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 82, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów

3. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 7

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 82, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

2. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Wskazane uchybienie polega na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wszystkich wymaganych ustawowo zastrzeżeń

3. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Wskazane uchybienie polega na niepowiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu

4. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym

Załącznik nr 8

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 82, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków pieniężnych pochodzących od osoby fizycznej

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    15-04-2016 15:39

    Wprowadził:

    Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij