Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. (ZKF-5721-11/14) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZKF-5721-11/14

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z kierowanymi do niej pytaniami dotyczącymi zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r., wyjaśnia, co następuje.

Jak wskazano w wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r., dotyczących zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. (ZKF-5721-1/14), wysokość wydatków komitetu wyborczego na kampanię wyborczą ograniczona jest w każdym z okręgów wyborczych limitem okręgowym (art. 259 § 1 Kodeksu wyborczego). Komitet wyborczy zgłaszający kandydata, który uzyskał mandat ma prawo do dotacji z budżetu państwa (art. 286 w zw. z art. 150 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy [Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.]); dotacja podmiotowa przysługuje do wysokości wydatków uwidocznionej w sprawozdaniu wyborczym (art. 150 § 3 Kodeksu wyborczego). W związku z powyższym komitety wyborcze uczestniczące w wyborach w więcej niż jednym okręgu wyborczym zobowiązane są odrębnie rozliczać wydatki na kampanię wyborczą w tych okręgach i prowadzić odrębną rachunkowość oraz sporządzić odrębne sprawozdania finansowe.

Traktowanie części wydatków komitetu wyborczego jako wspólnych dla więcej niż jednego okręgu wyborczego uniemożliwiłoby ocenę, czy wydatki na kampanię wyborczą w każdym z tych okręgów nie przekroczyły limitu, o którym mowa w art. 259 § 1 Kodeksu wyborczego, a także ustalenie wysokości dotacji podmiotowej przysługującej komitetowi wyborczemu lub partii politycznej, których kandydat uzyskał mandat w jednym z okręgów wyborczych.

W związku z powyższym komitet wyborczy uczestniczący w wyborach w więcej niż jednym okręgu wyborczym powinien wykonywać wszystkie czynności w taki sposób, by możliwe było określenie kosztów prowadzenia kampanii wyborczej w każdym z tych okręgów odrębnie. Wymaga to zawarcia z dostawcami towarów i usług odrębnych umów dotyczących zakupów związanych z prowadzeniem kampanii w poszczególnych okręgach lub co najmniej sformułowania umów i sporządzenia dokumentów finansowych specyfikujących usługi i ich koszty dla każdego z okręgów z osobna.

W tym ostatnim wypadku pełnomocnik finansowy może dołączyć oryginały dokumentów źródłowych dotyczących wydatków poniesionych na prowadzenie kampanii wyborczej w więcej niż jednym okręgu wyborczym do jednego ze sprawozdań finansowych, do pozostałych zaś dołącza wówczas kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 10:45

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij