Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2012 r. dotyczące kart do głosowania stosowanych w referendum oraz sposobu przekazywania do ogłoszenia protokołu z referendum w formie dokumentu elektronicznego

 (ZPOW-871-1 i 2/12)

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 24 listopada 2011 r. dotyczących przeprowadzania referendów lokalnych (ZPOW-871-6/11) zwraca uwagę, iż w przypadku referendum lokalnego w sprawie odwołania zarówno rady jak i organu wykonawczego gminy, komisarz wyborczy w postanowieniu o zarządzeniu referendum powinien ustalić format karty do głosowania w sprawie odwołania rady większy, niż format karty do głosowania w sprawie odwołania organu wykonawczego i odpowiednio do tego format i wzór nakładek sporządzanych w alfabecie Braille’a.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z pytaniami dotyczącymi sposobu przekazywania wojewodzie protokołu terytorialnej komisji do spraw referendum w formie dokumentu elektronicznego, wyjaśnia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn. zm.) podstawą do ogłoszenia protokołu terytorialnej komisji do spraw referendum w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest jego odpis w formie dokumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także jego odpis w postaci papierowej.
Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) nie wskazują osoby upoważnionej do sporządzenia odpisu protokołu terytorialnej komisji do spraw referendum.
W opinii Państwowej Komisji Wyborczej czynność tę powinien wykonać komisarz wyborczy, na podstawie uchwały terytorialnej komisji do spraw referendum upoważniającej go do sporządzenia odpisu protokołu w formie dokumentu elektronicznego i przekazania wojewodzie. Uchwałę w tej sprawie terytorialna komisja powinna podjąć niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyniku referendum i przekazać komisarzowi wyborczemu wraz z protokołami, o których mowa w art. 63 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 0:22

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij