więcej

Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych przez komitety uczestniczące w Wyborach Samorządowych 2024

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 8 lipca 2024 r., a dla komitetów, których kandydaci uczestniczyły w ponownym głosowaniu - do dnia 22 lipca 2024 r.

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 6B w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30. Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych. O dotrzymaniu ww. terminów, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronie

Internetowej Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce „Finansowanie polityki” (https://pkw.gov.pl/finansowanie-polityki/akty-prawne).

UWAGA:

- komitety, które rejestrowały wyłącznie kandydatów na radnych, korzystają z formularza sprawozdania finansowego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. poz. 2065)

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1698114626_dzu20232065.pdf

- komitety, które rejestrowały kandydatów na radnych oraz wójta/burmistrza/prezydenta, korzystają z formularza sprawozdania finansowego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych (Dz. U. poz. 489)

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1712181131_dzu-2024-poz-489.pdf

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-04-2024 14:38

    Wprowadził:

    Ewa Wenc