więcej

Zwiększenie limitów wydatków komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W dniu  4 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 498): https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000049801.pdf

Zgodnie z powyższym aktem, kwoty przypadające na jeden mandat radnego, o których mowa w art. 378 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, podwyższone zostały do:

 1. 1431,53 złotych – w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców;
 2. 1717,85 złotych – w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy;
 3. 3435,68 złotych – w wyborach do rady powiatu;
 4. 5153,52 złotych – w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu;
 5. 8589,20 złotych – w wyborach do sejmiku województwa.

Nowe łączne limity wydatków komitetów wyborczych, zarejestrowanych przez Komisarzy Wyborczych w Szczecinie I i II, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przedstawia załączona tabela:

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  04-04-2024 13:08

  Wprowadził:

  Ewa Wenc